Ångturbin

 
Hastighetsmätning/larm

 

 

I ett kolkraftverk produceras ånga genom att höggradigt renat vatten pumpas genom pannrör. Vattnet värms upp till hög temperatur och högt tryck, och flödar sedan genom flera öppningar in i ångturbinen. När vattnet har passerat öppningarna sjunker vattentrycket och vattnet omvandlas omedelbart till överhettad ånga, som leds mot turbinbladen med hög hastighet. Den överhettade ångans höga hastighet gör att turbinbladen inuti ångturbinen börjar rotera och vrida turbinaxeln, som är ansluten till generatorn via reduktionsväxlar, och därmed genererar elektricitet.

 

Mätningar av ventilposition, tryck och temperatur är nödvändiga för att få en stabil process. En lösning för den här tillämpningen är en installation med en potentiometer för mätning av ventilpositionen samt en tvåtrådig trycktransmitter och en 4-trådig RTD för exakta temperaturmätningar. Alla tre signalerna är anslutna till individuella PPR 4114 universaltransmittrar som ger 0...10 VDC-signaler till PLC:n. Display/programmeringsfronten 4510 ger en lokal avläsning av både in- och utsignaler och med processkalibreringsfunktionen, som finns under de avancerade inställningarna, är det enkelt att göra en exakt kalibrering av ventilens öppna och stängda position.

 

 

Tillämpning:

 

 

Behöver du mer information? Välkommen att kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(39 röster)