Atmosfärisk destillation

 
Temperaturmätning

 

 

 

Råoljan leds från den primära värmeväxlaren till den atmosfäriska destillationen, där den separeras i olika produkter, till exempel bensin, gasol, nafta, fotogen, diesel och tjockolja. Råoljan hettas upp och förångas längst ned i destillationskolonnen. Ångan stiger uppåt och svalnar ju högre upp den kommer, vilket får de tyngre föreningarna i ångan att kondensera till vätska. De lättare ”produkterna” i råoljan förblir ånga och fortsätter stiga uppåt, där de svalnar ytterligare och kondenseras en efter en.

 

Temperaturmätningar är nödvändiga för att övervaka och styra temperaturen på råoljan i destillationskolonnen. På grund av den höga temperaturen under processen utförs mätningarna med TC-K-givare. Temperaturmätningarna omvandlas med flera PR 6337D HART tvåkanaliga DIN-skenmonterade temperaturtransmittrar. En mycket exakt CJC-kompensering uppnås med den speciella 5910Ex/5913Ex CJC-kontakten. 6337D monteras i IS-området i ett UL-godkänt skåp. Varje 6337D strömförsörjs från det säkra området med den tvåkanaliga 9106B. För att minska mängden kablar monteras 9106B-transmittrarna på PR power rail, där en 9410 strömreglerenhet levererar 24 V likström till strömskenan och låter användaren övervaka systemet globalt efter enheter med fel.

 

Tillämpning:

 

 

> Vill du ha mer information? Kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(11 röster)