Vätebehandling för bensin

 
Flödesmätning

 

 

Vätebehandlingen för bensin är en katalytisk kemisk behandling som används för att avlägsna svavel (S) från bensin. Syftet med att avlägsna svavlet är att minska de utsläpp av svaveldioxid (SO2) som uppstår när bensinen används och samtidigt upprätthålla oktantalet.

 

Det krävs mätning av föroreningar och övervakning av utflödet av färdig bensinprodukt från bottnen av avstrykaren.

 

En gaskromatograf används för att mäta föroreningarna i väteåterflödet, och en andra gaskromatograf används för att övervaka utflödet av färdig bensinprodukt. Var och en av givarna ansluts till en PR 9116B universalomvandlare för omvandling av den aktiva 4...20 mA-signalen till en 0...10 V likströmssignal för styrsystemet. Dessutom har PR 9116B reläövervakning av insignalen för felavkänning.

 

Tillämpning:

 

 

> Vill du ha mer information? Kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss