Naftareformering

 
Temperaturmätning

 

 

Reformeringsenheten för nafta är en processenhet som används för att förhöja oktantalet i bensin och ta fram grundmaterial till petrokemiska BTX-processer (Bensen, Toluen, Xylen). Eftersom den här processen förser bensinlagret med högoktanigt material är både kvalitet (oktantal) och tillförlitlighet mycket viktiga för att se till att bensinblandningarna uppfyller kraven.

 

Exakta temperaturmätningar vid alla uppvärmningsenheter i reaktorer är nödvändiga för att garantera en produkt av hög kvalitet. På samma gång är det mycket viktigt att reformeringsanläggning hålls i drift, eftersom den förser enheter senare i processen med väte. Om reformeringsanläggningen stängs ned i ett icke schemalagt driftavbrott kan det påverka andra enheter som är beroende av det väte som genereras.

 

TC-givare ansluts till den huvudmonterade Profibus PA/Foundation Fieldbus-transmittern PR 5350B för omvandling till Foundation Fieldbus-signaler, som i sin tur ansluts till styrsystemet igen. En 24-bitars A/D-omvandlare ger den högsta noggrannhet som finns att få inom processindustrin. Tack vare en anslutning till TC-givarna med dubbla element kan systemet automatiskt byta till den andra givaren om den primära slutar fungera, och det skickar då samtidigt en varningsflagga över den digitala signalen.

 

 

Tillämpning:

 

 

> Vill du ha mer information? Kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss