Naftareformering

 
Temperaturmätning

 

 

Reformeringsenheten för nafta är en processenhet som används för att förhöja oktantalet i bensin och ta fram grundmaterial till petrokemiska BTX-processer (Bensen, Toluen, Xylen). Eftersom den här processen förser bensinlagret med högoktanigt material är både kvalitet (oktantal) och tillförlitlighet mycket viktiga för att se till att bensinblandningarna uppfyller kraven.

 

Exakta temperaturmätningar vid alla uppvärmningsenheter i reaktorer är nödvändiga för att garantera en produkt av hög kvalitet. På samma gång är det mycket viktigt att reformeringsanläggning hålls i drift, eftersom den förser enheter senare i processen med väte. Om reformeringsanläggningen stängs ned i ett icke schemalagt driftavbrott kan det påverka andra enheter som är beroende av det väte som genereras.

 

Högsta möjliga precision och stabilitet krävs. En TC-givar med dubbla element isoleras och omvandlas till en standardsignal på 4...20 mA med PR 5437D (HART 5/7) temperaturtransmittrar. Tack vare en anslutning till TC-givarna med dubbla element kan systemet automatiskt byta till den andra givaren om den primära slutar fungera, och det skickar då samtidigt en varningsflagga över den analoga signalen och HART-protokollet. 9106B HART transparent repeater kan säkert mata och mäta på signalen från temperaturtransmittern 5437. Den ger isolering och snabb respons, och utgör en IS-spärr till det säkra området. Utgången från 9106B är ansluten till ett styrsystem och HART-informationen från tryckgivaren passerar genom 9106B för diagnostiska ändamål.

 

 

Tillämpning:

 

Reformeringsenhet för nafta

 

> Vill du ha mer information? Kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss