Vakuumdestillation

 
Ventilreglering

 

 

Som namnet vakuumdestillering antyder befinner sig destillationskolonnen i ett vakuum, eller vid ett lufttryck som är långt under ett atmosfärtryck på 760 mmHg. Vakuumdestillering kallas också för lågtemperaturdestillering. Vid lågt tryck är kokpunkten för bottenprodukterna från den atmosfäriska destilleringen så låg att lättare produkter kan förångas utan att oljan krackar eller försämras. Vakuumdestilleringen producerar flera olika typer av gasolja. I nästa steg raffineras dessa gasoljor ytterligare för att skapa produkter som LCO-olja (s.k. ”light-cycle oil”, ett slags destillat), bensin och nafta.

 

Runt vakuumkolonnen sitter ett antal pumpar som håller temperaturen på rätt nivå på vissa platser längs tornet för att ge högsta möjliga utbyte. Pumparna kontrolleras av magnetventiler för att förhindra vattenspill när pumpmotorn inte körs.
PR 9203B ventil/alarmdrivdon är ett utmärkt val för att driva solenoiderna. 9203B innehåller tre inbyggda IS-spärrar, vilket gör att den passar för att användas med flera olika typer av spolar. Konfiguration och övervakning av 9203 sker via den (löstagbara displayfronten 4510), där det också går att välja mellan direkt eller indirekt funktion.

 

Tillämpning:

 

 

> Vill du ha mer information? Kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(31 röster)