Multimediafilter

 
Isolation/omvandling

 

 

Multimediafilter används för att minska nivån av suspenderade fasta ämnen (grumligheten) i inkommande matarvatten.

 

Till skillnad från traditionella sandfilter består multimediavattenfilter av tre filtreringsmedium som är ordnade efter minskad porositet. Utformningen med flera lager gör att multimediavattenfilter kan fånga och hålla kvar mycket fler partiklar än traditionella sandfilter innan backspolning krävs. Multimediafiltrering ger filtrerat vatten med hög kvalitet vid mycket snabbare flödeshastighet än traditionell sandfiltrering. Tryckmätningar i system för multimediafiltrering är mycket viktiga på grund av tryckförluster.

 

När vattnet flödar genom mediet fångas fasta partiklar in, vilket ökar topptrycket och minskar flödet. Till slut minskar flödet till en punkt där filtret måste rengöras.

En differenstrycktransmitter används för att mäta när backspolningen ska startas. 

 

Differenstrycktransmittern drivs, mäts och isoleras av universalomvandlaren 9116A. 9116A kan identifiera fel i 4–20 mA-insignalen och ställa in en reläutgång. 9116A kan omvandla en aktiv differenstrycktransmitter till en passiv 4...20 mA-utsignal.

 

 

Tillämpning:

 

 

Behöver du mer information? Välkommen att kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(13 röster)