5714 5715A

5714 och 5715 digitaldisplayer med ytterligare funktioner

 
Upptäck nya funktioner och möjligheter i PR:s universella omvandlare och displayer...

 

En 2-punkts processkalibrering är nu möjlig med alla indatatyper som mäts med 5714 och 5715 - perfekt för att matcha displayen med nära nog vilka process- eller temperaturindata som helst.

 

Indikatorerna mäter också koppar-RTD:er i elektriska motorer/generatorer samt linjärposition och nivåsensorer med 2-tråds motståndsutdata. Dessutom kan termistorer på upp till 9999 ohm mätas och lineariseras av 5715-displayen.

 

Vår nya, expanderade 0...100 % kontakthysteres (dödgång) gör att du kan programmera reläerna för maximalt intervall mellan kontaktinställningspunkt och återställningspunkt, vilket gör enheterna mer flexibla än någonsin.

 

För maximal flexibilitet kan LED-displayens intensitet justeras, vilket gör 5714- och 5715-displayerna användbara i en rad olika ljusförhållanden.