New 4179

Den helt nya universella AC / DC-omvandlaren 4179 - det senaste tillskottet i PR electronics 4000-serien

 
PR electronics har fokuserat på multifunktionaliteten i 4000-serien. Därför täcker de sex produktvarianterna hundratals applikationer, vilket resulterar i minskat lager samt ökad flexibilitet och konkurrenskraft.

Inventeringar av reservdelar är en nödvändig del av tillverkningsprocessen.
Många tillverkare vill hålla inventarier till ett minimum. Ett snabbt och enkelt sätt att uppnå detta är att använda multifunktionella omvandlare som standard. Att ha en variant som uppfyller kraven för ett brett spektrum av signalkonditioneringsapplikationer ger stor flexibilitet i förhållande till enhetens användning.

 

PR electronics multifunktionella 4000-serien erbjuder flexibla enheter för isolering, omvandling, skalning, förstärkning, alarm funktion, kontroll och mer. De används i ett brett spektrum av branscher som kemisk industri, energibranschen, vatten/avlopps, fabriksautomatisering, cement etc.

 

Vi är stolta över att introducera den senaste  medlemmen av 4000-serien 

 

Den universala AC / DC-omvandlaren 4179 är ett perfekt komplement till PRs multifunktionella 4000-serien eftersom det öppnar möjligheten att konvertera växelström eller växelspänning till en DC-processignal. Detta är särskilt användbart vid applikationer där det finns behov av shunt- och motorspänningar eller ström (antingen direkt eller genom en strömtransformator / strömklem) för kontroll och förebyggande underhåll, övervakning av kraftledningar eller strömförsörjning.

 

Produktegenskaperna av PR 4179 inkluderar:

  • Galvaniskisolation med hela 2,3 kVAC 3-ports isolering, som kan mäta  0...5 A RMS samt 0...300 V RMS direkt

  • Fungerar även vid väldigt smala mätområden - minimum span är 500 mA RMS samt 500 mV RMS

  • Förstärkning av extremt låga AC-signaler
  • Den levererar unipolär / bipolär ström- och spänningsutgång eller en passiv 2-tråds mA-utgång

  • Modulen uppfyller kraven för både NAMUR NE21 och NAMUR NE43

  • Den har konfigurerbara ingångsgränser, som styr utgångsvärdet för ökad säkerhet

 

Kombinera med ett kommunikationsgränssnitt

 

Den unika kombinationen av PR 4179 med ett av våra avtagbara kommunikationsgränssnitt gör PR 4179 till en av de säkraste modulerna i sitt slag eftersom ändringar endast kan göras med ett gränssnitt. Problemlösning görs också snabbt och enkelt eftersom teknikerna inte behöver någon extra mätutrustning, säger Simon Bisbo, försäljningschef på PR electronics. Dessutom driftsättning av enheterna tar extremt kort tid, eftersom kommunikationsgränssnittet är otroligt enkelt att använda. Med någon av de två gränssnitten (PR 4501 elle PR 4511) kan användarna välja mellan flera standardintervall eller alternativt. Använda tryckknapparna för att välja önskvärda ström- eller spänningsingångsområden. Ingen omkalibrering krävs efter val av ingångsintervall."

 

Kommunikationsgränssnitten i PR 4500-serien ger dig större åtkomst till dina processvariabler. De avtagbara operatörsgränssnitten möjliggör enkel konfiguration, bättre diagnostik och förbättrad översikt över processen. Oavsett om kommunikationsgränssnitten är lokala för enheten eller fjärrstyrda via Bluetooth eller Modbus för de dig närmare din process.