Renovering av rötkammare på en spillvattenanläggning gav ökad kapacitet för slamhantering och förbättrade anläggningens effektivitet

 
Vid renoveringen av en av sina spillvattenanläggningar sökte KASSELWASSER efter en flexibel och hållbar transmitter. Man valde PR 4116 universaltransmitter – och den visade sig fungera så bra i praktiken att den nu är en anläggningsstandard.

 

KASSELWASSER, Tyskland, levererar vatten- och spillvattentjänster till staden Kassel och delar av de omgivande städerna. Anläggningen utformar, konstruerar och ansvarar för dricksvattentillgång och renhållning inklusive spillvattenhantering samt strukturellt underhåll och drift av utrustningen.

 

Vid renovering av en spillvattenanläggning i juli 2012 beslutades att man skulle byta ut två äldre rötkammare mot en ny med kapacitet på 7 500 m³. Samtidigt förnyades tekniken för elsystem, instrumentering och styrningsprocesser.

 

Den nya kammaren till vänster. Foto från www.kasselwasser.de

 

De två mindre rötkammarna hade nått gränsen för sin kapacitet och behövde bytas ut. KASSELWASSER valde PR 4116 universaltransmittrar för att mäta statusinformation från ventilerna och för att driva tryck- och flödestransmittrar i tanken. För denna tillämpning var 4116-transmitterns hållbarhet viktig, och att den har aktiv/passiv ingång. 4116 visade sig snabbt fungera väl i praktiken och blev senare en anläggningsstandard.

 

Alla driftparametrar kan ändras för att passa alla tillämpningar
Enligt herr Müller på KASSELWASSER finns det många fördelar med att välja 4116 som permanent anläggningsstandard:”Det är rimligt att ha den som standard. Transmittrarna är enkla att installera och sköts via programmeringsfronten 4501 (ersatt av PR 4510), som alla i teamet känner väl till och vet hur man hanterar”, säger han och fortsätter: ”Dessutom kan alla driftparametrar ändras så de passar alla våra tillämpningar. Det innebär att vi behöver färre enheter för många olika tillämpningar. Alltså kan vi spara på antalet moduler vi behöver för att köra och underhålla våra processer”.

 

Hög tillgänglighet till systemet är viktigt
Förutom flexibiliteten har 4116 även imponerat på underhållsteamet med sina prestanda:

 

”Vår erfarenhet är att 4116 är en mycket stabil enhet – och eftersom vårt primära mål är hög systemtillgänglighet uppfyller den även våra kvalitetsförväntningar”, tillägger herr Müller.

 

Den nya rötkammaren tas i drift i november 2014. Den nya installationen har ökat kapaciteten för slamhantering och förbättrat anläggningens effektivitet.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(62 röster)