Lämpötila

 

Lähettimet ja anturit muuntavat teollisuusprosessien lämpötilaviestit analogiseksi, kenttäväylä- tai digitaalitiedonsiirroksi.