Pannor

 
Temperaturmätning

 

 

 

I kolkraftverk genererar pannorna värmeenergi genom förbränning av pulveriserat kol. Exakt temperaturreglering är mycket viktig för en säker och stabil process.

 

Två Pt100-sensorer används för att få en redundant temperaturmätning. För att processen ska vara stabil och tillförlitlig är det viktigt att underhållsteknikern meddelas om den primära sensorn slutar fungera, medan den sekundära sensorn tar över för att hålla igång processen.

 

Signalkalkylatorn PR 5115A är en bra lösning för den här tillämpningen. Om den primära sensorn slutar fungera använder 5115A automatiskt den sekundära sensorn för att styra den primära utsignalen, och bibehåller på så sätt en stabil signal till PLC:n. Den sekundära utsignalen från 5115A stiger automatiskt till ett högt värde som indikerar ett sensorfel, och uppmärksammar på så sätt underhållsteknikern på problemet.

 

 

Tillämpning:

 

 

 

Behöver du mer information? Välkommen att kontakta oss.