Katalytisk krackningsanläggning

 
Differenstryckmätning

 

 

Den katalytiska krackningsanläggningen är en processanläggning som används för att omvandla tyngre produkter med högre kokpunkt från råoljedestilleringen till lättare och mer värdefulla produkter med lägre kokpunkt. En av de största utmaningarna vid katalytisk krackning är att undvika en katalytisk omkastning i reaktor–regenerator-delen. Eftersom impulsrören har en tendens att sättas igen är det mycket viktigt att mätningen av differenstrycket fungerar ordentligt och upptäcker igensatta rör för att undvika katalytisk omkastning.

 

Ett redundant system med två differenstrycktransmittrar krävs. Varje transmitter ansluts till en PR 9106B HART-transparent repeater, signalen delas, en utsignal ansluts direkt till styrsystemet och den andra ansluts till ett oberoende dataloggningssystem för dokumentation. Denna lösning känner av igensatta rör och ger tillräckligt med tid för att förhindra en omkastning.

 

 

Tillämpning:

 

 

> Vill du ha mer information? Kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss