Slamuppsamlingstank

 
Nivåmätning

 

 

Slam är en biprodukt vid avloppsrening och även om renat vatten kan släppas ut i omgivande vatten enligt kraven i utsläppstillståndet, så är det mer komplicerat att hantera slammet. Slammet används vanligtvis som gödningsmedel vid jordbruk, deponeras på avfallsanläggningar eller bränns på plats eller hos en extern partner, ofta som bränsle i ett energiproduktionssystem.

 

I slamuppsamlingstanken avvattnas slammet från filterpressen via gravitationen vilket minskar slammets volym, och det i sin tur minskar den storlek och kapacitet som krävs för den efterföljande hanteringen och utrustningen. Slampumpning kräver utrustning som kan hålla viskösa medier i rörelse utan att sättas igen.

 


En ultraljudsnivågivare installeras för att göra kontinuerliga nivåmätningar för en oavbruten övervakning av slammets volym. En enkel av/på-funktion för pumpen uppnås genom att använda PR 5715D programmerbar LED-indikator med fyra reläutgångar. 4...20 mA-signalen från PR 5715D återsänds till styrsystemet.

 

 

Tillämpning:

 

 

Behöver du mer information? Välkommen att kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss