Worker In Control Roomt480x215

Diagnostiska data för förebyggande underhåll

 
Montera kommunikationsgränssnittet PR 4511 på PR 4000/9000-enheter för att få digital åtkomst till processvärden och utnyttja de omfattande diagnostiska funktionerna. Regelbunden övervakning av data under hela processen kan hjälpa dig att identifiera problemen innan de uppstår och dessutom underlätta planeringen av förebyggande underhåll.

 

PR 4114 universaltransmitter tillhandahåller till exempel följande diagnostiska data:

 

 

Processdiagnostik

 

 • OUTPUT UNDERRANGE
 • OUTPUT OVERRANGE
 • OUTPUT LOW LIMITED
 • INPUT UNDERRANGE
 • INPUT OVERRANGE
 • SENSOR SHORTED
 • SENSOR BROKEN

 

Enhetsdiagnostik

 

 • AD COMM. ERROR
 • CJC ERROR
 • RAM ERROR
 • EEP ERROR
 • FLASH ERROR
 • NOT CALIBRATED
 • BAD OUTPUT
 • NO OUTPUT
 • OUTPUT SUPPLY ERROR
 • INPUT SUPPLY ERROR
 • EXT. FLASH ERROR

 

 

  Kundberättelse – hur SHP Automation använde data från kommunikationsgränssnittet PR 4511 för att utveckla programvarumoduler i DCS som ger fullständig diagnostisk information. SHP:s företagskund kunde sedan använda dessa data för förebyggande underhåll.

 

 

4511 Modbus communication enabler from PR electronics   Mer om kommunikationsgränssnittet PR 4511