4511 Communication Enabler 460X250

PR 4511 – fjärråtkomst till dina processvärden

 
PR 4511 representerar PR:s innovativa inställning till enkel och kostnadseffektiv fjärråtkomst till dina processvärden – genom att aktivera befintliga och framtida PR 4000- och 9000-enheter för digital kommunikation.

 

Smart kommunikation med dina PR-enheter

Med operatörsgränssnittet PR 4511 kan du komma åt dina processvärden på tre olika sätt och ändå ha kvar den analoga signalen. Gränssnittet ger dig lokal eller fjärråtkomst till dina processvärden – övervakning, simulering och konfiguration.

Gränssnittet är enkelt att montera – snäpp bara fast det framtill på den installerade enheten. Inga verktyg behövs. Det kan anslutas till PR 4xxx- och 9xxx-enheter av standardformat, och när det är monterat detekterar PR 4511 automatiskt enhetsinställningarna. Du har möjlighet att använda lösenordsskyddad åtkomst till programmerade parametrar och att kopiera enhetskonfigurationen från en enhet till en annan.

 

 

Nå dina enheter inom sekunder – på avstånd 

PR-kunder som använder PR 4511 säger till oss att de är så nöjda med att det ger dem möjlighet att fjärrhantera tillgångar. Detta är särskilt praktiskt när du behöver komma åt enheter på olägliga eller geografiskt avlägsna platser. 

 

Med möjligheten att få fjärråtkomst till installerade enheter behöver man sällan skicka en tekniker till platsen. Exempel på sådana installationer är:

 

  • Vind- eller vattenkraftanläggningar
  • Vatten- och avloppsanläggningar (slamfilter, dammnivåer, pumpflöden eller andra värden)
  • Petrokemi (tanklager, fjärrövervakning av källhuvud)
  • Sanering av avfallsupplag (övervakning av tio- eller hundratals källor)
  • Fjärrgeneratorer eller pumpstationer 

 

  > Kundberättelse - hur Lyonnaise des Eaux fick fjärrövervakning och -hantering av lyftstationer för avloppsvatten – på ett enklare, kostnadseffektivare och flexiblare sätt med PR 4511

 

  Kundberättelse – hur SHP Automation använde data från kommunikationsgränssnittet PR 4511 för att utveckla programvarumoduler i DCS som ger fullständig diagnostisk information. SHP:s företagskund kunde sedan använda dessa data för förebyggande underhåll.

 

 

Kontakta oss om du vill ha mer information

Om du vill ha en demo av PR 4511 eller om du har några frågor får du gärna kontakta oss.