Förbättrad diagnostisk information gav betydande kostnadsbesparingar

 
Under ett projekt använde SHP Automation Ltd. nyligen data från PR 4511 kommunikationsgränssnitt för att utveckla programvarumoduler i DCS som ger fullständig diagnostisk information. SHP:s företagskund har kunnat använda dessa data för förebyggande underhåll…

 

 

Med 4511 monterad på PR 4000/9000-enheter går det att få digital åtkomst till processvärden och använda de omfattande diagnostiska funktionerna. En regelbunden övervakning av data genom hela tillverkningsprocessen kan underlätta planeringen för förebyggande underhåll, hjälpa till att identifiera problem i förväg och sänka kostnaderna.


Diagnostiska data för förebyggande underhåll
Det finns flera sätt att komma åt processdata med 4511. Ett alternativ är en master-slavanslutning via Modbus RTU. Sedan gör HMI-gränssnittet det enkelt att övervaka processvärden och diagnostikdata – som sedan kan användas för förebyggande underhåll. 

Vilka data som är tillgängliga beror på vilken typ av PR-enheter som installerats. PR 4114 universaltransmitter ger till exempel ett brett utbud av processdata och enhetsdiagnostik som gäller enhetens utgång, ingång, givare osv.


Minskat underhållsarbete 
SHP Automation Ltd, som ligger i nordvästra England, är specialister på alla sorters instrument och elektriska styrsystem. Under ett projekt använde företaget nyligen data från 4511 för att utveckla programvarumoduler i DCS som ger fullständig diagnostik- och status information på operatörens kontrollskärm.


Stephen Pucill, chef för SHP Automation, förklarar:

”4511 ser kanske ut som ett enkelt kommunikationsgränssnitt på utsidan, men det fina med den här enheten finns på insidan… i ett av våra projekt har vi använt den för att generera processdata i realtid − data som visas på operatörens kontrollskärm. Dessa data används nu för förebyggande underhåll. Genom att använda den diagnostiska information som vi kunna visualisera på skärmen har vår företagskund kunnat åstadkomma en betydande minskning av underhållskostnaderna. Diagnostikfunktionerna i 4511 och vår programvara har stått för 80 % av felsökningsprocessen”.Lösningen har också förenklat kundens dagliga verksamhet.”Det programgränssnitt som vi tagit fram åt den här kunden visar operatören exakt vilka signaler som är nere. Han vet omedelbart vad som är fel och kan handla därefter”, säger Stephen Pucill. ”Det finns ingenting bättre än att någonting talar om för dig vad det är som är fel, utan att du behöver ta fram manualen − det gör det så mycket enklare att sköta den dagliga verksamheten”.

 

 

Exempel på skärm som visar diagnostiska data. Tack till SHP Automation Ltd. (Klicka för förstoring).

I det här exemplet har fönstret till höger förlorat sin signal och visar ”0” som man förväntar sig vid en öppen slinga. 
I nedre delen av fönstret får operatören larmen LO_LO och LOOP_BRK som anger att det är fel på slingan.
När operatören trycker på knappen Detail (den längst ned till vänster med förstoringsglaset) öppnas fönstret Detail, som visas till vänster. 
De diagnostiska larmen från 4511 längst ned till vänster visar att en öppen slinga identifierats (”Open Loop Detected”) och att signalen understiger det tillåtna intervallet (”Under Range”). 
Operatören vidarebefordrar den här informationen till underhållsgruppen som nu bara behöver hitta den trasiga kabeln.

  

PR 4114 universaltransmitter ger till exempel följande diagnostiska data:

 

Processdiagnostik

OUTPUT UNDERRANGE

OUTPUT OVERRANGE

OUTPUT LOW LIMITED

INPUT UNDERRANGE

INPUT OVERRANGE

SENSOR SHORTED

SENSOR BROKEN

 

Enhetsdiagnostik

AD COMM. ERROR

CJC ERROR

RAM ERROR

EEP ERROR

FLASH ERROR

NOT CALIBRATED

BAD OUTPUT

NO OUTPUT

OUTPUT SUPPLY ERROR

INPUT SUPPLY ERROR

EXT. FLASH ERROR

 

 

4511 kommunikationsgränssnitt

 

Tack!
Vi vill rikta ett stort tack till Stephen Pucill på SHP Automation Ltd. för hans deltagande i den här artikeln.

(Fotot med operatören högst upp kommer från Shutterstock.)

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(36 röster)