GMVA

En unik temperaturlösning för GMVA

 
Ett elskåp med hög omgivningstemperatur orsakade ständigt problem på den tyska sopförbränningsanläggningen GMVA. Den universella omvandlaren / isolatorn 3114 från PR electronics visade sig vara en perfekt lösning för göra processen stabil.

 

Sopförbränningsanläggningen GMVA i tyska Oberhausen har mer än 40 års erfarenhet av miljövänlig avfallshantering och är en viktig lokal producent av el och fjärrvärme.

 

Anläggningen hanterar upp till 700 000 ton avfall varje år, GMVA producerar 314 000–340 000 MWh elektricitet (vilket täcker behovet för ca 100 000 hushåll) och 50 000–150 000 MWh fjärrvärme varje år.

 

Ett partnerskap med nästan 10 år på nacken

Samarbetet mellan GMVA och PR electronics startade 2009 när multifunktionsmodulerna från 4000-serien började användas i fabriken. Inledande tester visade att produkterna kunde garantera nödvändig funktionalitet och stabilitet till rätt pris och sedan dess har den universella transmittern 4116 använts som standardutrustning.

 

Under denna period har de två företagen byggt upp en positiv arbetsrelation som är baserad på utmärkt service och nära kontakter, där alla frågor, utmaningar eller problem kan diskuteras fritt och öppet.

 

Felfri temperaturmätning

Det har tidigare varit en stor utmaning att mäta ång- och vattentemperaturen i turbiner och pannor. På insidan av elskåpen stiger temperaturen med jämna mellanrum till mellan 60 och 70°C, vilket medfört att tidigare moduler från andra leverantörer ofta drabbats av fel eller gjort felaktiga mätningar.

 

När GMVA tog upp detta problem med PR electronics, kom 3000-serien med 6 mm-moduler snabbt på tal som en möjlig lösning. Tack vara det tunna höljet kräver de inte mycket utrymme och har även fördelen att de fungerar mycket bra vid höga omgivningstemperaturer. Dessutom kännetecknas modulerna av låg strömförbrukning. Baserat på denna dialog valde man att använda den universella omvandlaren / isolatorn 3114 för att hantera denna utmaning.

 

Färre reservdelar, lägre strömförbrukning och ingen överhettning

Ända sedan PR 3114 installerades för första gången har den visat sig vara både en perfekt och unik lösning. Det är lätt att konfigurera både PR 4116 och PR 3114 tillsammans med PR 4501 (ersatt av PR 4510) och PR 4590, de kan övervakas i realtid och uppvisar en mycket lång livslängd.

 

”Vi är mycket nöjda med vårt val av PR 4116 och PR 3114 som standardprodukter” berättar Klaus Teschke, chef för underhållsgruppen för mätning och kontroll. “De ger oss en flexibel lösning och innebär färre reservdelar, mindre behov av personalutbildning samt lägre strömförbrukning. Jämfört med hur det var tidigare har vi numera inte alls samma problem med överhettning. Dessutom går det snabbt och enkelt att byta ut en modul, vilket innebär att stilleståndstiderna kan begränsas till ett minimum.”

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(35 röster)