Hydrokrackningsanläggning

 
Signalrepetering/isolering

 

 

Hydrokrackningsanläggningen består av fyra jättelika reaktorer. Inuti reaktorerna bryts det tunga, vaxartade inflödet ned eller krackas för att framställa bensin, fotogen och diesel. I hydrokrackningsanläggningen används stora mängder väte från väteframställningsanläggningen. Gasen pressas till ett tryck på 150 bar med stora gaskompressorer.

 


Om det förekommer fukt i gasflöden som innehåller små mängder av svavelväte skapas frätande biprodukter. Sådana biprodukter kan förstöra dyra rör och kopplingar. Därför är det mycket viktigt att mäta den exakta fuktigheten för att kunna hålla den på en optimal nivå, mellan 20 och 30 ppmv. Detta kan göras med hög precision med hjälp av ett laserbaserat analysverktyg som GE Panametrics Aurora Moisture Analyzer.

 

 

Tre analoga signaler från fuktanalysverktyget som övervakar gaskvaliteten måste anslutas till styrsystemet i det säkra området. För att högsta möjliga precision ska bevaras när 4…20 mA-signalen repeteras är den 9106B HART transparent repeater en utmärkt lösning som ger hög isolering, hög EMC-prestanda och processövervakning via en 4510 display/programmeringsfront.

 

Tillämpning:

 

 

> Vill du ha mer information? Kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss