Kemikalieanläggning

 
Optimera din kemiska process – se förslag på var du kan använda produkter och lösningar från PR

Intake Feed / storage silo Steaming and impregnation Pretreatment hemicellulose Neutralization / inhibitor control Hydrolysis / fermentation Yeast propagation Distillation Product tank Membrane filter press Discharge pipes

 

1. Intag - isolering/omvandling    
2. Silo för tillförsel/lagring - nivåmätning    
3. Basning och impregnering - temperaturmätning    
4. Hemicellulosaförbehandling - linearisering/omvandling    
5. Reglering av neutralisering/inhibitor - temperaturmätning    
6. Hydrolys/fermentering - linearisering/isolering    
7. Jästodling - temperaturmätning    
8. Destillering - temperaturmätning    
9. Produkttank - nivåmätning    
10. Membranfilterpress - signalomvandling    
11. Utloppsrör - isolering/omvandling