Danskt kraftvärmeverk lyckades stabilisera övervakningen av temperatursignalen i pannrummet – även vid 60˚C

 
Underhållspersonalen på Fynsverket tröttnade på felmeddelanden och falska systemlarm från temperaturövervakningssystemet i pannrummet. Problemet uppstod när temperaturen i panelens omgivning närmade sig 60˚C. Någon enkel lösning hade man inte, men efter att ha pratat med en av PR:s försäljningsingenjörer bestämde man sig för att göra en provinstallation av PR 3111 isolerade TC-konverterare – och det visade sig vara lösningen … även vid 60˚C.

 

Fynsverket levererar el till den nordiska marknaden och producerar värme till mer än 85 000 danska hushåll och företag, bland annat en del plantskolor. Verket ägs av Vattenfall, som är en av Europas största elproducenter.

 

 

Systemfel och falska larm vid temperaturväxlingar i omgivningen

Tidigare fick man på verket en del felmeddelanden och falska systemlarm från ett av pannornas temperaturövervakningssystem. Problemet uppstod när den omgivande temperaturen i pannrummet nådde 60˚C, vilket den ofta gjorde under sommaren.

 

”Falska larm och felmeddelanden från pannrummets övervakningssystem var då ett återkommande problem, speciellt under sommaren”, säger Jesper Holm Nielsen, elektriker på Fynsverket, och fortsätter: ”Vi hade naturligtvis diskuterat hur vi skulle lösa det, men någon enkel lösning hade vi inte. Av en tillfällighet träffade en av oss på en av PR:s försäljningsingenjörer på en fackmässa. Vi pratade om det, och PR:s medarbetare föreslog en lösning som lät värd att prova”.

 

Teamet på Fynsverket bestämde sig för att göra en provinstallation av PR TC-konverterare tillsammans med PR.

 

Provinstallationen gav stabil systemövervakning från första dagen

PR 3111-konverterarna är konstruerade till att fungera inom ett temperaturområde på -25 till 70˚C. I provet ingick tolv 3111 TC-konverterare installerade i en panel – en kostnadseffektiv lösning som från första dagen visade sig lösa problemet och leverera den stabila systemövervakning som behövdes.

 

”Vi gjorde en ny installation med tolv 3111 TC-konverterare, och sedan väntade vi på att det skulle komma falska larm. Vi väntade ... och väntade. Det kom inga. Inga felmeddelanden på grund av temperaturväxlingar i omgivningen. Installationen fungerar fortfarande som förväntat – också under mycket varma sommardagar”, avslutar Jesper Holm.

 

Panelen i pannrummet utrustad med PR 3111 temperaturkonverterare.

 

Bidrag

Ett stort tack till elektrikern Jesper Holm Nielsen och resten av teamet på Fynsverket för deras deltagande i denna artikel.

 

Om Fynsverket

Fynsverket har sedan 1953 levererat energi till Odense och resten av Fyn.

Fynsverket har två aktiva kraftverksblock och tre avfallsenheter. Anläggningen producerar el till det nordiska elnätet och fjärrvärme till stora delar av Fyn.

 

Fynsverket är certifierat enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001.

 

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(43 röster)