Tanskalainen CHP-asema sai vakaan lämpötilavalvonnan kattilahuoneeseen – myös 60˚C lämpötilassa

 
Fyn Power Station:in huoltotiimin jäsenet olivat saaneet tarpeekseen vikaviesteistä ja vääristä hälytyksistä yhdestä kattilan lämpötilavalvontajärjestelmästä. Ongelma ilmeni ympäristölämpötilan saavuttaessa 60˚C. Ratkaisu ongelmaan ei näyttänyt selvältä, mutta keskusteltuaan erään PR-myynti-insinöörin kanssa he päättivät tehdä testiasennuksen PR 3111 -erottimen/TE-muuntimen ympärille – ja se ratkaisi ongelman … myös 60˚C lämpötilassa.

 

Fyn Power Station tuottaa sähköä Pohjolan sähkömarkkinoille ja lämpöä yli 85000 tanskalaiselle kotitaloudelle ja teollisuudelle, mukaan lukien puutarhakasvien kasvihuoneet. Nykyään aseman omistaa Vattenfall, yksi Euroopan suurimmista sähköntuottajista.

 

 

Järjestelmävikoja ja vääriä hälytyksiä lämpötilavaihteluiden yhteydessä

Asema sai aiemmin vääriä järjestelmähälytyksiä ja vikaviestejä yhdeltä kattilan lämpötilavalvontajärjestelmältä. Ongelma ilmeni, kun ympäristölämpötila kattilahuoneessa nousi arvoon 60˚C, mikä tapahtui usein kesäisin.

 

”Väärät hälytykset ja väärät vikaviestit kattilahuoneen valvontajärjestelmästä olivat toistuva ongelma… varsinkin kesäisin”, sanoo Jesper Holm Nielsen, Fyn Power Station:in sähköasentaja, ja jatkaa: “Tietysti olimme keskustelleet sen ratkaisusta, mutta selkeää ratkaisua ei näyttänyt olevan… sattumalta eräs meistä törmäsi PR:n myynti-insinööriin eräillä messuilla. Keskustelimme asiasta ja PR:n edustaja ehdotti ratkaisua, joka kuulosti kokeilemisen arvoiselta”.

 

Fyn Power Station:in tiimi päätti tehdä testin PR:n TE-muuntimella yhdessä PR:n kanssa.

 

Testijärjestelyllä saatiin vakaa järjestelmävalvonta ensimmäisestä päivästä alkaen

PR 3111 -muuntimet on suunniteltu toimimaan lämpötila-alueella -25˚C … +70˚C. Niiden kykyä ratkaista ongelma testattiin asentamalla kaksitoista 3111-TE-muunninta paneeliin – edullinen ratkaisu, joka tuotti vakaan järjestelmävalvonnan ensimmäisestä päivästä alkaen.

 

“Teimme uuden asennuksen kahdellatoista 3111-TE-muuntimella… ja sitten odotimme väärien hälytysten ilmaantumista… ja me odotimme… ja odotimme. Ei hälytyksiä. ei vikaviestejä ympäristölämpötilan muutoksista johtuen. Järjestelmä toimi ja toimii yhä odotetusti – myös erittäin kuumina kesäpäivinä”, Jesper Holm Nielsen päättää.

 

Kattilahuoneen paneeli PR 3111 -lämpötilamuuntimilla varustettuna.

 

Kiitokset

Kiitämme Fyn Power Station:in tiimiä ja sähköasentaja Jesper Holm Nielsen:iä osallistumisesta tähän artikkeliin.

 

Tietoja Fyn Power Station:ista

Vuodesta 1953 Fyn Power Station on tuottanut energiaa Odense:n kaupungille ja muulle Fyn-saaren alueelle.

Fyn Power Station:illa on kaksi aktiivista voimalayksikköä ja kolme vesipohjaista yksikköä. Yksiköt tuottavat sähköä Pohjolan energiaverkkoon ja kaukolämpöä suurelle alueelle Fyn-saarelle.

 

Fyn Power Station on sertifioitu kansainvälisen ympäristöhallintastandardin ISO 14001 mukaan.