Q11: Vad är en NAMUR-givare?

 

Svar: En NAMUR-givare är en 2-trådig närhetssensor som normalt strömförsörjs med 8 V DC.

 

Hur fungerar en NAMUR-givare?

Svar: När givaren registrerar målet sjunker strömflödet genom givaren till mindre än 1,2 mA. När målet rör sig bort från givaren och inte registreras ökar strömflödet till över 2,1 mA.

 

Denna förändring av strömnivån registreras av instrumentet för att fastställa om NAMUR-givaren registrerar ett mål. Switchförstärkare som 5202B, 9202A, 9202B och frekvensomvandlare inklusive 5223A, 5223B, 5225A kan anslutas till en NAMUR-givare.

 

Följande diagram illustrerar detta:

 

 

Var används NAMUR-givare?

Svar: NAMUR-givare används för snabb mätning av varvtal, t.ex. hos roterande komponenter i maskiner, vågor, turbiner osv. Resultatet är en puls som avges en gång (eller flera gånger beroende på mätpunkten). Antalet pulser per tidsenhet ger information om det uppmätta objektets rotationshastighet.

 

 

Vad är NAMUR?

Svar: NAMUR är en akronym för “Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der chemischen Industrie”.

 

NAMUR grundades ursprungligen som ett organ för att representera användarna av mät- och styrteknik inom kemi-, läkemedels- och petrokemiska industrin.

 

Det inledande arbetet fokuserade på att standardisera gränssnitt till 4-20 mA och närhetsbrytare. Arbetsgrupper inom fyra arbetsområden, skapa rekommendationer och kalkylblad för att förbättra teknikutveckling och integration.

 

 

NAMUR – internationell användarorganisation för automationsteknik i processindustrier

 

 

Vad är en NAMUR-rekommendation?

Svar: En viktig aspekt av NAMUR-gruppens arbete är deras “rekommendationer”.

 

NAMUR-rekommendationerna har en "NE" -beteckning och används för att definiera utrustningskrav, se till att de är ändamålsenliga och lämpliga för en specifik applikation.

 

NAMUR-rekommendationerna påverkar ofta innehållet av relevanta internationella standarder. Rekommendationerna inkluderar ofta mer robust testning över jämförbara grundstandarder och tillverkarna kan se efterlevnad som en indikator på prestanda.

 

 

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(151 röster)