F11: Vad är en NAMUR-givare?

 

 

Svar: En NAMUR-givare är en 2-trådig närhetssensor som normalt strömförsörjs med 8 V DC.

 

När sensorn detekterar målet sjunker den ström som flyter genom sensorn till under 1,2 mA. När målet rör sig bort från sensorn och inte längre detekteras ökar strömmen till över 2,1 mA.

 

Den här strömändringen detekteras av instrumentet för att avgöra om NAMUR-sensorn identifierar ett mål. PR-produkter:  5202B, 9202A, 9202B, 5223A, 5223B och 5225.

 

Följande diagram illustrerar detta:

 

 

Vad är NAMUR?

Svar: NAMUR är en akronym för “Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der chemischen Industrie”.

 

NAMUR grundades ursprungligen som ett organ för att representera användarna av mät- och styrteknik inom kemi-, läkemedels- och petrokemiska industrin.

 

Det inledande arbetet fokuserade på att standardisera gränssnitt till 4-20 mA och närhetsbrytare. Arbetsgrupper inom fyra arbetsområden, skapa rekommendationer och kalkylblad för att förbättra teknikutveckling och integration.

 

 

NAMUR – User Association of Automation Technology in Process Industries

 

 

Vad är en NAMUR-rekommendation?

Svar: En viktig aspekt av NAMUR-gruppens arbete är deras “rekommendationer”.

 

NAMUR-rekommendationerna har en "NE" -beteckning och används för att definiera utrustningskrav, se till att de är ändamålsenliga och lämpliga för en specifik applikation.

 

NAMUR-rekommendationerna påverkar ofta innehållet av relevanta internationella standarder. Rekommendationerna inkluderar ofta mer robust testning över jämförbara grundstandarder och tillverkarna kan se efterlevnad som en indikator på prestanda.

 

 

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(119 röster)