F5: Hur mäter jag ett termoelement med en 5114-, 5115- eller 5116-enhet?

 

 

Svar: Vid mätning av ett termoelement måste CJC-kontakten 5910 eller 5913 användas med dessa enheter enligt följande tabell:

 

5114 CH 1 5114 CH 2 5115 CH 1 5115 CH 2 5116
5910 eller 5910 Ex 5913 eller 5913 Ex 5910 eller 5910 Ex 5913 eller 5913 Ex 5910 eller 5910 Ex

 

Enheten behöver dessutom konfigureras för ”intern CJC” enligt beskrivningen här i PReset:

 

 

Skärmbilden är från PR PReset

Öppna PReset, välj 5116, välj ingångstyp för termoelement, typ K och Int.CJC.