F11: Vad är en NAMUR-givare?

 

 

Svar: En NAMUR-givare är en 2-trådig närhetssensor som normalt strömförsörjs med 8 V DC.

 

När sensorn detekterar målet sjunker den ström som flyter genom sensorn till under 1,2 mA. När målet rör sig bort från sensorn och inte längre detekteras ökar strömmen till över 2,1 mA.

 

Den här strömändringen detekteras av instrumentet för att avgöra om NAMUR-sensorn identifierar ett mål. PR-produkter:  5202B, 9202A, 9202B, 5223A, 5223B och 5225.

 

Följande diagram illustrerar detta: