Produkt i fokus: 5437 äkta 2-tråds HART temperaturtransmitter med två separata givaringångar

 
Med toppmoderna PR 5437 HART transmitter, har vi höjt ribban rejält inom huvudmonterade transmitters.

 

a) Kan PR 5437 användas i applikationer som är utsatta för extrema variationer i miljöförhållanden?

 • Transmittern arbetar över ett brett temperaturspan på hela -50...+ 85 ° C och är IP-68 klassad, (nedsänkbar).

   

b) Vilka kommunikationsprotokoll för HART kan 5437 användas med?

 • Användaren kan konfigurera PR 5437 att antingen kommunicera via HART 7 eller HART 5. Det innebär att PR 5437 går att använda i dagens HART 5 system och är redo att använda för framtida HART 7 system – utan att behöva byta ut transmittern.

 

c) Hur gör man för att mäta strömslingan I PR 5437?

 • PR 5437 har innovativa strömmätningspunkter för att mäta strömslinga – utan att bryta slingan eller störa transmittern.

   

d) Vad är byglarna på PR 5437 till för?

 • Byglarna på PR 5437 gör det möjligt att skrivskydda och definiera det aktuella värdet vid givarfel. För extra säkerhet kontrollerar byglarna dessa funktioner - oavsett hur transmittern är konfigurerad.

 

e) Vad har den inbyggda LED-lampa för funktion?

 • PR 5437 är den första huvudmonterade transmittern med en inbyggd LED-lampa. lampan är till för att ge visuella information om givaren, transmittern och slingans status.

 

f) Vilka temperaturgivare fungerar PR 5437 med?

 • PR 5437 har ett brett span och klarar i stort sett av alla typer av Termo och PT-element som finns i världen idag. Dessutom på två kanaler simultant.

  Den kan även mäta linjär resistans upp till 100 kΩ, potentiometer och bipolära mV-signaler.

  Du kan matcha PR 5437 till din givare genom att använda flerpunktslinjarisering, polynomial linjarisering eller genom att enkel lägga in Callendar van Dusen koefficienten för din givare.

 

g) Varför har PR 5437 en inbyggd “runtime”- mätare - och vad är det?

 • En utav mätarna registrerar givarens temperatur och den andra mätaren registrerar transmitterns interna driftstemperatur. ”Runtime”-mätaren ger en värdefull historia av processtemperaturen och den omgivande temperaturen.

 

h) Följer PR 5437 NAMUR-standarder?

 • PR 5437 följer flera NAMUR-standarder. Uppfyller kraven på EN 61326-3-1 EMC och överträffar immunitetstestet NAMUR NE21 burst. Denna utmärkta prestanda hjälper till att säkerställa att transmittern fortsätter att fungera tillförlitligt, även i områden med hög nivå av elektromagnetisk störning(EMC). Överensstämmelse med NAMUR NE43 och NE89 innebär att PR 5437 är kompatibel med ett brett sortiment av HART-analoga ingångsenheter. PR 5437 stöder också NAMUR NE107-standarden. Transmittern tillhandahåller statusbits, inklusive diagnostiska data för master-enheter som kör EDDL-enhetens hanteringsprogram. Dessa statusbits gör det enkelt för PR 5437 att kommunicera en mängd olika felkoder för givare och transmitter till kundens kontrollsystem.

 

i) Varför finns det två versioner av PR 5437?

 

 • PR 5437 är tillgänglig i en 2-kanalig version, PR 5437_2 har en unik design och många avancerade funktioner. Transmittern har 7 ingångsterminaler, och den mäter en eller två givare – Inklusive två 4-tråds PT-element, exempelvis PT100. Med individuell givarfels-indikering.

 

j) Vad kan man använda redundansfunktionen till på PR 5437_2?

 • Ifall givare A går sönder, går transmittern omgående över på givare B och skickar ett felmeddelande via HART. Den redundanta funktionen går även att använda om man mäter genomsnitt, differens, minimum eller maximum av två givare. Om någon av givarna fallerar skickar PR 5437 ett felmeddelande via HART och låter den felaktiga givaren kontrollera utgången. Transmitterns redundansfunktion används i kritiska processmätningar, där information om en dålig givare - med automatisk övergång till den fungerande givare - är avgörande för processens tillförlitlighet.

 

k) Kan PR 5437_2 även detektera om givaren börjar avvika/driva?

 • Ja. Om någon av givarna går utöver ett konfigurerad span jämfört med den andra sensorn, går mA-utgången till sensorfelvärdet och ett HART-larm skickas. Transmitterns driftfunktion används ofta när två sensorer mäter samma processtemperatur. I kritiska tillämpningar är det viktigt att veta om en av givarna börjar driva.

 

l) Vilka godkännanden har PR 5437?

 • PR 5437 har en stor mängd ATEX och säkerhetsgodkännanden, samt att givaren är tillgänglig med full SIL 2/SIL 3 funktionell säkerhetsbedömning och marina godkännanden.

 

5437A - Allmänt ändamål / Zone 2 / DIV. 2

5437B - Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22, M1 (ATEX)

5437D - Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22, M1 / DIV. 1, DIV. 2

 

PR temperaturtransmittrar

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(14 röster)