Produkt i fokus: PR electronics 9202B pulsisolator

 
Lär dig mer om 9202B och vad den kan göra för dig.

 

a) Vad är en “pulsisolator”?

  • En switchförstärkare som kan mäta en eller flera pulsingångar och ge ett identiskt antal isolerade pulsutgångar.

 

b) Vad är “isolering”?

  • PR 9202B använder transformator- och optisk isoleringsteknik för att tillhandahålla 2,6 kV isolering mellan ingångs-, utgångs- och matningsterminaler. Den höga nivå av elektrisk isolering betyder att pulsar som känns av vid PR 9202B-ingången inte är elektriskt kopplade till pulsarna vid PR 9202B-utgången.

 

c) Vilken typ av pulsingångar mäter 9202B?

  • PR 9202B mäter pulsar skapade av kontakter och NAMUR-givare.

 

d) Vilka typer av utgångar tillhandahåller PR 9202B?

  • PR 9202B kan beställas med antingen kontakt- eller NPN-transistorutgångar. NPN-utgången kan växla vid upp till 5 kHz, vilket gör denna version användbar i högfrekvenstillämpningar. Till exempel: Mäta pulsar skapade av en NAMUR-givare som detekterar rotationen för en växellådsaxel.

 

e) Varför ska man använda PR 9202B?

  • Förutom att den ger isolering, är PR 9202B även en barriär. Det betyder att modulen kan utföra egensäker mätning av kontakter och NAMUR-givare monterade i ett explosionsfarligt område av typ zon 0 / division 1. 
  • PR 9202B begränsar energinivån vid kontakten eller NAMUR-givaren till en låg egensäker nivå, och förhindrar därmed antändning av en brännbar atmosfär runt givaren – även om givaren eller kabeln är skadad.
  • Den isolerade pulsutgången på PR 9202B kan mätas säkert och korrekt av användarens kontrollsystem. Den höga isoleringen på 2,6 kV skyddar dyra kontrollsystemskomponenter från skada eller fel orsakade av högspänningstransienter, gemensamt brus och jordslingor.

 

Läs mer om PR 9202B Pulsisolator

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(16 röster)