5437 App Ex

Effektivitet genom värmeväxlare

 
Värmeväxlare utgör en integrerad del av många industriella processer från kemiska anläggningar till vattenreningsanläggningar. De gör det möjligt för processer att drivas effektivt och erbjuda möjligheter till energiåtervinning för användning inom andra områden av en anläggning.

 

För att dessa system ska kunna fungera effektivt måste de underhållas genom att säkerställa att eventuell uppbyggnad av fasta material eller korrosion inte hämmar värmeöverföringsegenskaperna och medför ökad energianvändning via tillhörande utrustning, såsom fläktar och pumpar.

 

Effektiviteten hos värmeväxlare kan bestämmas genom att övervaka ΔT (temperaturskillnad) mellan inte bara ingångs- och utgångstemperaturer, men också skillnaden mellan de två media.

 

PR 5437 kan acceptera dubbla ingångar från exempelvis värmeväxlarens in- och utgångsgivare och mäter noggrant temperaturskillnaden mellan de 2 givarna. PR 5437 kan konfigureras så att när en fördefinierad maximal skillnad uppnås kan operatören få en varning eller ett larm för att initiera en underhållsåtgärd.

 

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(49 röster)