Vad är omvandlare av frekvens till ström och vad används de för?

 
Omvandlare av frekvens till ström används i kontrollsystem för att omvandla en puls eller frekvens till en motsvarande strömsignal.

 

Hastigheten och flödet är två vanligt uppmätta processvärden. För att säkerställa en säker och effektiv produktleverans av vissa processapplikationer krävs det noggranna hastighets- och flödesmätningar.

 

Hastighetsmätning

Ta roterande maskiner som kompressorer och turbiner. Det är nödvändigt att styra rotationshastigheten för att undvika en möjlig situation med en överhastighet som kan resultera i krafter bortom utrustningens specifikationer. Detta kan resultera i katastrofala utrustningsskador och / eller personalskador.

Vad är en omvandlare av frekvens till ström?

Hastighetsövervakning och -styrning är en viktig faktor inom andra tillämpningar inklusive vindkraftverk, materialhantering, VVS, pumpar, blandare, motorer med mera. Hastighetsstyrning är ett viktigt element inom energieffektivitet, produktivitet, utrustningstillförlitlighet och -säkerhet.

 

Hastighetssignalerna tar ofta form av frekvens- eller pulsutgångar. Vanligtvis kommer dessa signaler från närhetsgivare, roterande / linjära kodare eller tacho.

 

Hastighetssignalerna tar ofta form av frekvens- eller pulsutgångar

 

Ofta omvandlas dessa frekvens- eller pulsutgångar från givarna till en representativ ström (mA) med hjälp av en omvandlare av frekvens till ström, eller spänningssignal (V) med hjälp av en omvandlare av frekvens till spänning. Detta säkerställer universell kompatibilitet med kontrollingångar till t.ex. en PLC, ett drivsystem med variabel frekvens, lokal indikator eller telemetrisystem.

 

PR electronics omvandlare för frekvens till ström

 

Omvandlare av frekvens till ström eller frekvens till spänning såsom PR 3225 / PR 4225 kan stöda ett urval av olika puls- och frekvensingångar inklusive:

 

 • NAMUR
 • NPN / PNP
 • Tacho
 • S0 enligt DIN 43864
 • Brytarkontakt

 

Flödesmätning

Oavsett om det handlar om vätska, gas eller ånga; mäts och styrs flödet över flera industriella processer. Applikationer inkluderar inflöde, utflöde och ventilering inom avloppsvatten, gasmatning för brännare, ångstyrning i pannor, naturgasdistribution och flera områden när styrning av flödeshastigheten är viktig avseende säkerhet, lastbalansering och produktleverans.

 

Diverse teknik finns tillgänglig för flödesmätning beroende på tillämpningen inklusive differentialtryck, Coriolis, ultraljud, vortex och turbin.

 

Flödesmätning

 

Många av dessa flödesmätartyper har en puls-/ frekvensutgång som representerar flödeshastigheten som mäts. Ett exempel är turbinflödesmätaren, som visas ovan, som använder magnetisk pickup för att mäta rotationshastigheten av turbinen när bladen passerar givaren och matar ut en relevant puls-/ frekvenssignal i proportion till flödeshastigheten.

 

Vad är omvandling av frekvens till ström?

Puls- eller frekvensutgångarna från olika givare och transmittrar, som används för att mäta hastighet och flöde, omvandlas ofta till en ström- eller spänningssignal för kommunikation med ett kontrollsystem.

 

Omvandlarna av frekvens till ström eller frekvens till mA, omvandlar den relevanta hastighets- eller flödessignalen till en motsvarande strömsignal, vanligtvis 4-20 mA. Dessa enheter inkluderar ofta galvanisk isolering för att hjälpa till att eliminera signalbrus och transienter ofta förknippade med tillämpningar där tunga motorer och roterande maskiner används. Ytterligare enhetsfunktionalitet finns vanligtvis tillgänglig i mer avancerade produkter för att uppfylla gränssnittskraven för mer avancerade tillämpningar.

 

PR electronics erbjuder ett sortiment av omvandlare av frekvens till ström med alternativ för relä- eller NPN / PNP-utgångar utöver eller samtidigt med de analoga utgångarna. Alternativ finns även tillgängliga för pulsdelning eller -fördubbling för att uppfylla gränssnittsutmaningarna för föråldrade eller framtida applikationer.

 

Vad är omvandling av frekvens till spänning?

Omvandling av frekvens till spänning kan även användas där signalen omvandlas till en motsvarande spänning, vanligtvis 2-10 V beroende på gränssnittskraven. Flexibiliteten hos PR electronics sortiment gör det möjligt för samma enhet att omvandla frekvens till ström eller frekvens till spänning.

 

Vad är omvandling av frekvens till frekvens?

Vissa applikationer kräver en modifierad frekvenssignal för att de ska uppfylla kraven hos enheterna nedströms. Detta kan bero på växlings- eller responstider där det kan krävas frekvensdelning eller -buffring. En frekvensutgång kan även användas som en frekvens- eller tidsbaserad generator.

 

Fördelar med PR electronics f/I- och f/f-omvandlare

Precis som med alla våra produkter, erbjuder PR electronics frekvenssignalbehandlingsprodukter marknadsledande teknologi, prestanda och flexibilitet. Det utökade frekvensområdet, den snabba responstiden och höga noggrannhet i PR electronics omvandlare för frekvens till ström, gör dem till det ideala valet för hastighets- och flödesövervakningstillämpningar.

 

Vissa av de tillgängliga funktionerna inkluderar:

 

Teknologi
 • Hög galvanisk isolering – upp till 3,75 kVAC
 • NE 21 – Kriterium A EMC- prestanda
 • 18-bitars signaldynamik

 

Prestanda
 • Snabba responstider - till < 30 ms
 • Låg strömförbrukning
 • Breda omgivande driftstemperaturer
 • Hög frekvenskapacitet – upp till 100 kHz

 

Flexibilitet
 • Alternativ med universell strömmatning
 • Alternativ med 6 mm bred enhet
 • Alternativ med panelmonterad display
 • Brett sortiment av ingångstyper
 • Alternativ med ett urval dedikerade och samtidiga utgångar
 • Alternativ tillgängligt med MODBUS-utgån
 • Konfigurationsalternativ i 4500-serien
 • ATEX- och SIL-alternativ

 

Besök produktsidorna listade nedan för mer information.

 

Vi kan även erbjuda ett sortiment av tilläggsprodukter för frekvensapplikationer inklusive närhetsgivare.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(79 röster)