Produkt FAQ: PR electronics 9203B magnetventil/alarm driver

 
En introduktion av 9203B och vad den kan göra för dig.

a) Vad är en driver?

  • En driver är en enhet som aktivt matar ut en signal med en specifik nivå av energi till andra enheter. Exempelvis är ett matningsdon en driver då den driver andra moduler, detta då den matar ut en specifik spänning som ger energi till modulerna som den matar

 

b) Vilken specifik nivå av energi har 9203B magnetventil/alarm driver på utgången?

  • Varje 9203B har tre olika utsignaler. Alla har sin specifika högsta nivå när det gäller spänning och ström under normala förhållanden. Om 9203B skulle bli defekt på något sätt, kan den högsta nivån av ström och spänning öka. Dessa ökande nivåer av ström och spänning samt den maximala av kapacitans och induktans under feltillstånd finns angivet i 9203B’s enhets parametrar.
     

c) Hur används enhetsparametrar?

  • Eftersom en enhets parametrar definierar dess elektriska egenskaper under feltillstånd, kan enhetsparametrar av olika anslutna enheter jämföras för att avgöra om enheterna tillsammans med ledningarna som förbinder dem utgör ett "egensäkert" system.

 

d) Vad är Atex (Ex) system?

  • Det är ett system som bygger på att den tillgängliga energin är så låg att en antändning i en brandfarlig atmosfär inte kan uppstå.

 

e) Vart används 9203B magnetventil/alarm driver?

  • 9203B kan används överallt där egensäkra kretsar behövs, exempelvis vid användning av certifierade magnetventiler och alarm, där modulerna finns placerade i en brandfarlig atmosfär. Den här typen av applikation finns vanligen inom kemisk industri, petroleumläggningar(raffinaderier).

 

f) Kan 9202B användas för att göra standard produkter (Icke Ex) till egensäkrade?

  • Nej. En standard produkt(icke egensäkrad) har inte de parametrarna definierade som behövs för att säkerheten ska kunna upprätthållas med 9203B.

 

g) Finns det produkter som kan ses som egensäkrade, även om de inte har parametrarna definierade?

  • Ja. Enkla produkter som brytare och LED-ljus kanske inte behöver den typen av parametrar, men som ändå kan ses som egensäkrade. Detta eftersom dessa typer av produkter inte kan generera eller lagra mer än en specifik låg nivå av energi. Enkla produkter som tidigare är exemplifierade kräver ändå vid installation en egensäkrad modul för att ta emot eller skicka signal.