Produkt i fokus: 4184 Universal uni- / bipolär signalomvandlare

 
Den nya PR 4184 är en i hög grad konfigurerbar DC-DC-signalisolator / signalbehandlare.

 

a) Vilka DC-signaler mäter PR 4184?

 • Modulen mäter DC-ingångar upp till +/- 300 volt eller +/- 100 mA. Dessutom kan modulen mäta en potentiometer med upp till 100 kΩ start-till-stop-resistans.  

 

b) Är PR 4184 isolerad?

 • PR 4184 har 2,3 kV isolering mellan ström-, ingångs- och utgångsportar och, ger ut maximalt +/- 20,5 volt eller +/- 23 mA.

 

c) Vilka alternativ erbjuder PR 4184 när det gäller konfiguration?

 • För snabb konfiguration kan du välja mellan många förkonfigurerade in- och utgångsområden, som 0 ... 10 V-ingång = 4 ... 20 mA-utgång. PR 4184 kan också konfigureras med anpassade ingångs- och utgångsområden. Detta låter dig exakt matcha PR 4184 för att passa din applikation. Till exempel kan du enkelt konfigurera modulen för en 4 ... 12 mA ingång = 2 ... 8 V utgång om det är vad applikationen kräver. PR 4184 uppfyller fortfarande databladets noggrannhetsspecifikationer när man mäter ett anpassat ingångsområde - utan omkalibrering.

 

d) Kan PR 4184 hantera aktiva och passiva signaler?

 • Ja. För fullständig flexibilitet kan PR 4184 mäta och mata ut aktiva eller passiva strömsignaler.

 

e) Kan den ge en "buffrad spännings" -utgång?

 • Modulen kan konfigureras för att ge en "buffrad spänning" -utgång. Denna högspänningsutgång kan anslutas till laster så små som 2000 Ω, vilket gör den perfekt för styrning av ventilstyrdon, LED-lampor, likströmsmotorer och andra laster som kräver en spänningssignal med högre effekt än normalt.

 

f) Kan PR 4148 linjärisera signaler som skapas av givare?

 • Som standard är PR 4184-utgången linjär till den uppmätta insignalen. Utgången kan emellertid också konfigureras för att representera kvadratroten för ingångssignalen. Kvadratrotsfunktionen används för att linjärisera signaler som skapas av givare såsom flödesmätare, vilket ger en signal som är proportionell mot flödeshastigheten. Ett justerbart lågflödesavbrott kan konfigureras för att eliminera mätfel vid låga flödeshastigheter.

 

g) Varför ska denna enhet användas i DC-signalisolering / signalbehandling?

 • PR 4184 är matad genom ett brett sortiment av AC- eller DC-spänning, har överlägsen EMC, och en snabb 20 mS svarstid (inställbar till 60 sekunder).

 

h) Hur fungerar PR electronics kommunikationsgränssnitt, PR 4501 och PR 4511, med PR 4184?

 • PR 4501-avtagbara display visar den uppmätta DC-ingången och den isolerade DC-utgången som tillhandahålls av PR 4184. Den visade ingången kan skalas för att matcha din process, med 72 valbara ingenjörsenheter. En pil som pekar upp eller ner indikerar trenden för ingångssignalen.

  Dessutom visas lättlästa hjälptexter under konfigurationen för att vägleda dig genom konfigurering av modulen. Om ett givar- eller modulfel inträffar,  meddelar rullande hjälptexter dig även om detta.

  PR 4511 erbjuder detsamma, såväl som enkel fjärråtkomst till processvärden för alla enheter i 4000-serien och Modbus RTU digital kommunikation. Med PR 4511 kan alla moduler i 4000-serien kommunicera med en Modbus-master.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss