Produkt i fokus: Den universella AC / DC- omvandlaren PR 4179

 
Läs mer om PR 4179, som mäter växelspänning eller växelström, ger 2,3 kV galvansikisolation och levererar industristandard likspänning och likström som enkelt kan mätas av ditt styrsystem.

 

a) Vilken nytta har det inbyggda shuntmotståndet?

 • Med inbyggda precisionsskuntmotstånd mäter PR 4179 maximalt 5 A växelström. De flesta strömtransformatorer på marknaden har en utgångssignla mellan 0...5 A AC, så PR 4179 kan mäta en typisk ström signal utan att behöva ett externt shuntmotstånd.

 

b) Är en extern Step-down transformator nödvändig för PR 4179?

 • PR 4179 mäter maximalt 300 V AC. Det betyder att modulen kan mäta 230 och 120 V AC-källor som vanligtvis finns över hela världen utan att behöva en extern step-down transformator.

 

c) Varför har modulen ett brett ingångs frekvensområde?

 • PR 4179 mäter signaler som växlar mellan 40...400 Hz. Det här breda ingångsfrekvensområdet gör PR 4179 lämplig för specialapplikationer. Till exempel mätning av 400 Hz spännings- och strömsignaler som finns i markstödsutrustning för flygplan, jordbaserade radaraggregat plus vissa strömförsörjningsaggregat till dator.

 

d) Vilken typ av utdata ger PR 4179?

 • För fullständig flexibilitet erbjuder PR 4179 uni / bipolär spänning eller strömutgångar. Strömutgången kan vara både aktiv och passiv. Det breda urvalet av konfigurerbara utgångstyper gör det enkelt att ansluta PR 4179-utgången till nästan alla analoga ingångar.

 

e) Hur fungerar PR elektronikens kommunikationsgränssnitt, PR 4501 och PR 4511, med PR 4179?

 • För att påskynda konfigurationen kan du välja förkonfigurerade ingångsområden som 0...5 A eller 0...230 V AC på PR 4501. Du kan också naturligtvis konfigurera ett anpassat ingångsområde. Detta låter dig exakt matcha PR 4179 ingångsspänningen till den växelspänning som mäts. Modulen uppfyller fortfarande angivet noggrannhet enligt databladet när man mäter ett anpassat ingångsområde - utan omkalibrering.

  Gränssnittet visar det uppmätta ingångsvärdet och den isolerade DC-utgången som tillhandahålls av PR 4179. Den visade ingången kan skalas för att matcha din process, med 72 valbara tekniska enheter. En pil som pekar upp eller ner indikerar trenden för ingångssignalen.

   

  Dessutom kan den lättlästa hjälptexter visas under konfigurationen för att vägleda dig genom konfigurering av modulen. Om en sensor eller ett modulfel inträffar,kommer rullande  hjälptext att informera dig om detta.

   

  PR 4511 erbjuder exakt likadana funktioner samt enkel fjärråtkomst till processvärden för alla enheter i 4000-serien samt Modbus RTU digital kommunikation. Med PR 4511 kan alla moduler i 4000-serien kommunicera med en Modbus-mastern.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss