Produktsortiment för funktionell säkerhet

 
Korrekta utrustningsspecifikationer är nödvändiga för att uppnå och bibehålla funktionell säkerhet.

Genom att välja utrustning med en SIL-kompatibel målnivå, säkerställer man den nödvändiga riskreduceringsnivån som krävs av en säkerhetskritisk instrumentfunktion (SIF).

PR electronics är ackrediterade enligt certifieringen Functional Safety Management sedan 2008 och har erfarenhet inom design och tillverkning av SIL-certifierade och utvärderade signalbehandlingsenheter av hög kvalitet.

Ett sortiment av IEC 61508-certifierade och hårdvaruutvärderade enheter finns tillgängliga beroende på tillämpningen. Välj en enhet för ytterligare information.

Ytterligare information avseende funktionell säkerhet och SIL-kompatibilitet finns i vår serie i tre delar Random hardware integrity (slumpmässig hårdvaruintegritet), Architectural constraints (arkitektoniska begränsningar) och Systematic capability (systematisk kapacitet).

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(10 röster)