Vatten och avlopp

 
Effektivare vattenkontroll.

 

Styr vattenflödet med rätt frekvenser

För vatten- och avloppsindustrin är hög isoleringsnivå ytterst viktig för brus och jordloopar. Det kan också krävas en kombination av standard- och IS-signaler såväl som signaldelning från fältet. Som leverantör av produkter för vatten och avlopp i årtionden kan vi hjälpa dig att tillgodose dina behov och krav på optimal effektivitet.

 

Styrsignaler

Våra produkter isolerar och delar signalerna från en sensor till en PLC och löser problem med EMC-brus. Vi kan omvandla signaler för styrning av pumpar och se till att frekvenssignalerna från vattenturbiner uppfyller nivåkraven. Med våra produkter får du dessutom låg energiförbrukning, universell AC/DC-strömförsörjning, hög galvanisk isolering och stabil prestanda varje gång.

 

Minimalt reservdelslager

Utmaningen för många vatten- och avloppskunder är att mäta varierande indatatyper med bara några få olika signalkonditionerare. Med vårt sortiment standardapplikationer med få varianter kan du minska reservdelslagret samtidigt som du sänker kostnaderna för installation och utbildning.

 

 

Exempel - produkter för vatten- och avloppsindustrin


  • Isolerar och delar signalen från en sensor till en PLC för att installera lokal indikator och lösa EMC-problem - 3109 & 5714.
  • Frekvenssignal från flödesvattenturbiner, omvandling och hastighetsskydd med alarmkontakter med mA till PLC - 5225.
  • Indikation på lyftstationsnivå i IS-området tillbaka till DCS samt signalsimulering för test - 9202B/4501.
  • Omvandling av 4…20 mA till puls för styrning av klormätningspumpar - 4222.

 

Ovanstående är endast exempel - kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta rätt produkt.

 

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss