Effektivitet genom värmeväxlare

20 september 2017
Värmeväxlare utgör en integrerad del av många industriella processer från kemiska anläggningar till vattenreningsanläggningar. De gör det möjligt för processer att drivas effektivt och erbjuda möjligheter till energiåtervinning...

 
 

Processmätningar i korrosiva miljöer orsakade av saltvatten eller salt i luften

25 april 2017
En av de främsta utmaningarna som fältinstrument i offshore och marina applikationer står inför är de korrosiva egenskaperna i den miljö de är installerade i.

 
 

Vanligt förekommande isolations applikation i en VA-anläggning genom att använda 3186B, en på utgångssidan matad strömisolator

21 mars 2017
Att använda en 4-tråds nivågivare för att övervaka nivån i en lagringstank för renat vatten är väldigt vanligt i VA-anläggningar. Utmaningen här är att ansluta en aktiv utgångssignal från nivågivaren till ett aktivt analogt ing...