Kolkraftverk

 
Se var och hur PR-enheter kan användas i ett kolkraftverk
- 13 sätt att göra din processtyrning säkrare, mer tillförlitlig och mer effektiv.

1. Servicevattentank

2. Evaporator

3. Kalksten

4. Förvaring av vattenhaltig ammoniak

5. SO2-skrubber för avsvavling

6. Flygaska

 

7. Elektrostatiskt filter (ESP)

8. Selektiv katalytisk reduktion (SCR)

9. Pannor

10. Pulveriseringsenheter

11. Kolbunker

12. Generator

13. Ångturbin