Displayer

 
Tillförlitliga displayer för alla miljöer. Komplett utbud av panelmätare för displayavläsning av processignaler med universella ingångar och energiförsörjning.

 

Vårt utbud av displayer karakteriseras av flexibilitet och stabilitet. Enheterna uppfyller nära nog alla krav på displayavläsning för processignaler och har universella ingångar och energiförsörjning. De visar realtidsmätningar av processvärden oavsett bransch och är konstruerade för att ge användarvänlig och tillförlitlig information, även i krävande miljöer.

 

Utformade för flexibilitet 

Våra displayer är universella. De klarar praktiskt taget alla processindatasignaler och energikällor. Det gör dem perfekta för hundratals olika tillämpningar, samtidigt som vår rullande hjälptext gör konfigurationen snabb och enkel. Den höga nivån av galvanisk isolering eliminerar jordloopar och den höga immuniteten mot elektromagnetiskt brus ger dig frihet att installera displayen i stort sett var du vill på panelen. Flerpunktslinearisering, flera reläfunktioner och analog återutsändning finns som alternativ.

 

Install & Forget®

Displayerna kan enkelt konfigureras via PC, DIP-omkopplare eller med inbyggda knappar på enhetens front, vilket gör installationen snabb och enkel. Alla våra produkter tillverkas och testas enskilt för att klara de mest krävande felprocentsutvärderingar. Dessutom ger vi 5 års garanti på alla våra produkter.

 

Utforska produkterna nedan. Om du behöver hjälp med att hitta rätt produkt är du välkommen att kontakta oss.