Industrial Workers In Control Room460x163

Fjärrstyrningssystem på distribuerade anläggningar − har du kontrollen, men behöver mer flexibilitet?

 
Är fjärrstyrningssystemet på din distribuerade anläggning mindre flexibelt och mer komplicerat än det borde vara? Visste du att det finns ett enklare och mer flexibelt alternativ till att lägga till ytterligare en PLC i ditt fjärrstyrningssystem?

 

När ett distribuerat system som ett vattenreningsverk styrs med ett fjärrstyrningssystem från en central styrstation blir styrningen snabbare och driften effektivare. Flödesvolymer, fyllnadsnivåer, driftstatus, felmeddelanden och andra processdata kan hämtas in, analyseras och korrigeringar göras när det behövs. Det krävs inte lika mycket personal och felen kan åtgärdas snabbare.

 

Fördelarna är uppenbara, men ibland vill cheferna ha mer flexibilitet än de flesta fjärrstyrningssystem kan erbjuda. Systemet överför signaler från distributionsstationerna och tillhandahåller styrfunktioner (likt små PLC-enheter) men ger inte alltid den flexibilitet som behövs − till exempel att kunna lägga till fler signaler eller ändra övervakningsparametrar.

 

För vissa fjärrstyrningssystem innebär programvaran begränsningar vad gäller användarvänlighet och funktioner − och många anläggningschefer bestämmer sig därför för att lägga till en separat PLC för att få fler styrningsalternativ − en lösning som innebär att mer maskinvara och extra PLC-programvara läggs till i konfigurationen.

 

En enklare, smartare och billigare lösning

Men det behöver inte vara komplicerat. Det finns en enklare, smartare och billigare lösning − att använda en PR 4511 tillsammans med en gateway. Om ett PR 4511 Kommunikationsgränssnitt monteras på framsidan av de PR 4000/9000-enheter som installerats i paneler på distributionsstationerna och ansluts till en gateway med en RJ45-kontakt går det att lägga till fler signaler, simulera indata och övervaka enheter på några sekunder, samtidigt som den analoga signalen upprätthålls.

 

 

På bilden ovan: Hela kommunikationslösningen är AES-krypterad (SHA252), så data överförs säkert med hjälp av säkra certifikat.

 

Kontakta oss 
Vill du prata med en specialist om hur du kan öka prestandan och sänka kostnaderna i din industriprocess? Välkommen att kontakta oss.