Memeco Case 700X465

Memeco Sales mäter vattennivåer med den universella transmittern PR 4114 och displayen/programmeringsenheten PR 4501

 
Kundservice över förväntan i kombination med utmärkta produkter till attraktiva priser – Memeco Sales värdesätter sin arbetsrelation med PR electronics högt.

 

Memeco Sales som systemintegratör, har sedan företaget grundades år 1975, haft sitt säte i Chicago, Illinois. Företaget tillhandahåller teknik, konstruktion och DCS-integration till avloppsreningsverk runt om i USA. Dessutom har teamet på fyra personer erfarenhet inom en rad andra industrier, såsom gasindustrin, läkemedelsindustrin, cementindustrin och den kemiska industrin.

 

Kvalitet, pris och funktionalitet

Memeco Sales och PR electronics har haft kontakt med varandra sedan det första mötet vid en ISA-mässa år 2009. Det var först år 2016 som företagen kunde arbeta tillsammans i och med ett det rätta projektet dök upp.

 

I mars 2016 behövde Memeco Sales en enkelt programmerbar transmitter-display av enhetstypen ”allt-i-ett” och till ett konkurrenskraftigt pris. Kombinationen av den universella transmittern 4114 med en 4501 display / programmeringsfront passade perfekt för ett projekt där Memeco Sales behövde visa vattendjupet med en nivågivare, i behållare där transmittern även skulle behöva arbeta med nivågivarens utgång på 4...20 mA.

 

“Under mötet med PR electronics, diskuterade vi den lätta programmeringen av de universella transmittrarna och hur enkelt displayen kan tas bort vid behov. Displayen PR 4501 var den enda i sitt slag på marknaden som kunde visa ”fot”-enheten för vår vattenapplikation. Flexibiliteten i ingångsalternativ var även ett plus,” säger Don Jenkinson, ordförande och medgrundare av Memeco Sales. Efter att företaget hade arbetat med en testenhet, var det lätt att fatta beslutet.

 

Kundservice över förväntan

För Don Jenkinson är det även viktigt med den höga kundservicenivån som han upplever i samarbetet med PR electronics. “Jag kommer ihåg att jag gjorde en brådskande beställning en fredagskväll och behövde beställningen på måndagsmorgon klockan 7 för att hålla min kund nöjd. Om transmittern hade skickats, så hade beställningen inte hunnit fram i tid. Därför levererade vår kontaktperson vid PR electronics enheten till oss personligen på måndagsmorgonen, så att vi kunde hålla vår kund nöjd. PR electronics ger oss entusiastiskt och kontinuerligt stort stöd.”

 

Framtida samarbete

För Memeco Sales handlar samarbetet med PR electronics inte bara om att köpa produkterna – utan även om att få rätt rådgivning och mer kunskap. Så när det inte finns några konkreta projekt i sikte, håller de kontakten och diskuterar teknik – för tillfället t.ex. egensäkra barriärer.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(30 röster)